USLOVI KORIŠĆENJA

Hvala što ste posetili našu internet stranicu https://audidelovi.rs

Intelektualna svojina
Ovo je zvanična internet stranica preduzeća Lefiindes i autorsko pravo za sadržaj ovog sajta pripada Lefindesu ili je na sajt postavljen uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca autorskog prava ili su navedeni izvori određenog sadržaja.
Dozvoljeno je pregledanje, deljenje na društvenim mrežama ili štampanje stranica sa sajta za lične, naučne, neprofitabilne i nekomercijalne namene.
Dozvoljeno je korišćenje i publikovanje informacija ili delova tekstova u nekomercijalne, neprofitabilne ili naučne svrhe uz precizno navođenje sajta Audidelovi.rs kao izvora informacija.
Dozvoljeno je ubaciti u vlastite sajtove linkove kako bi se omogućio pristup sadržaju ovog sajta samo ako je jasno i nedvosmisleno naznačeno ili vidljivo da se pristupa sadržaju sajta Audidelovi.

Nije dozvoljeno modifikovanje, kopiranje, reprodukcija, objavljivanje niti prodaja bilo kog materijala uključujući grafiku, ilustracije, tekst, informacije ili usluge dostupne na sajtu bez prethodne pismene dozvole Lefindesa.

Lefindes će zaštiti svoja prava intelektualne svojine, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Linkovi na druge sajtove
Sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Lefindes. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vam pružili što više informacija. Lefindes ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova, niti kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Promena sajta bez prethodne najave
Informacije i podaci na ovom sajtu služe samo za informativne svrhu, i u svakom trenutku mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja od strane Lefindesa. Korisnici ovog sajta su stoga u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti, potpunosti i podobnosti sadržaja koji se na njemu nalaze.

Izuzeće od odgovornosti
Svako lice koje donese odluku, preduzme radnju ili se od neke radnje uzdrži na osnovu informacije koja se nalazi na ovom sajtu, prihvata potpunu odgovornost za potencijalnu nematerijalnu ili materijalnu, direktnu ili indirektnu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja.

Izmena uslova korišćenja sajta

Lefindes zadržava pravo da izmeni ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku.

Korisnici ovog sajta mogu da:

  • Istražuju sadržaj sajta.
  • Reprodukuju, prevode ili koriste neki već objavljeni materijal samo uz navođenje izvora.
  • Umnožavaju ili štampaju informacije i podatke samo za ličnu upotrebu, a ne i za bilo koje komercijalne svrhe.
  • Ubace u vlastite sajtove linkove kako bi omogućili pristup ovom sajtu (u slučaju da takvi linkovi koriste komercijalne ili reklamne banere, otvoriće se prozor kako bi se video sajt Audidelovi).
  • Ubace u vlastite sajtove linkove ka pojedinim sekcijama ovog sajta sa kojih se pristupa dalje npr. elektronskim izdanjima Audidelovi.

USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA